Zuigercompressoren

Creemers biedt u verschillende programma's zuigercompressoren van professioneel incidenteel gebruik tot intensief industriele toepassingen.

Vragen? Laat het ons weten!

Werkingsprincipe en capaciteitsbepaling

Bij zuigercompressoren wordt de lucht door de aanzuigfilter via de neergaande slag van de zuiger(s) en de zich automatisch openende inlaatklep(pen) in de cilinderruimte(s) gezogen. Dit noemen wij de zogenaamde zuigslag. Wanneer de zuiger de laagste stand heeft bereikt, beweegt deze zich weer in opwaartse richting en begint de persslag. Nu opent zich de persklep terwijl de aanzuigklep automatisch wordt gesloten. De perslucht wordt vervolgens via de persleiding naar de persluchtketel gevoerd. Het toerental van de compressor bepaalt het aantal zuig- en persslagen die gemaakt worden. Het totale aantal zuig- en persslagen per minuut bepaald de capaciteit (slagvolume) per minuut. Vanwege het zogenaamde volumetrisch rendement (de zuiger gaat op en neer met tegendruk en sluit niet volledig tegen de cilinderwanden) is de effectieve capaciteit van een compressor waarmee gewerkt kan worden 70-75% van dit slagvolume. Hier onderscheiden de duurdere compressoren zich vaak al van de meer economische lijnen. In de markt gaan vele soorten capaciteiten de ronde, waaronder vaak het aangezogen volume wordt genoemd. In de praktijk zegt dit niet veel en werkt het eerder verwarrend. Een vuistregel is dat ieder geïnstalleerde pk ca. 100 l/min effectieve perslucht kan genereren. De waarde ligt hier vaak wat onder en soms net boven.

Loading...

Verschil tussen één- of tweetraps compressoren

Bij een ééntrapscompressor, welke uit één of meerdere cilinders bestaat wordt de perslucht via de aanzuigklep(pen) aangezogen en vervolgens via de persklep(pen) naar de persluchtketel geleid. Het samenpersen geschiedt in feite via één trap. De cilinders en zuigers van een ééntraps compressor zijn altijd van gelijke diameter, dit in tegenstelling bij een tweetraps compressor waar de cilinders en zuigers altijd verschillend van diameter zijn. Bij een tweetrapscompressor wordt de lucht aangezogen door de aanzuigklep van de lagedrukcilinder en via de persklep in de in de lagedrukcilinder voorgecomprimeerd tot ca. 3 á 4 bar. Vervolgens wordt deze lucht meestal via een tussenkoeler geleid naar de inlaatklep van de hogedrukcilinder. Tenslotte wordt de voorgecomprimeerde lucht door middel van de persklep van de hogedrukcilinder verder gecomprimeerd tot de ingestelde einddruk.

Voordelen tweetraps t.o.v. ééntraps

1. Een hogere opbrengst per kW/Pk mede door een lagere eindtemperatuur bij gelijkwaardige drukken. 2. Door de lagere temperaturen van de samengeperste lucht is er ook sprake van een betere kwaliteit perslucht (minder condens) 3. Tweetrapscompressoren zijn minder storingsgevoelig en vragen minder onderhoud aan de kleppen. 4. Hogere einddrukken zijn mogelijk tot 12 á 15 bar. Bij ééntraps compressoren bedraagt de einddruk 8 á 10 bar.

Geluiddemping

Ondanks dat de nietgeluidgedempte Creemers Compressoren al tot een respectabel geluidsniveau komen rondom de 74 dB(A). kan er toch behoefte zijn aan nog stillere compressoren, iedere 3 dB(A) is een verdubbeling van het geluid. Daarop heeft Creemers Compressors de supergeluidgedempte zuigercompressoren als antwoord. Met zijn ongekende lage geluidsniveau van rond de 60 dB(A). kunnen deze compressoren gerust een plaatsje vinden in een werkplaats of direct in de productieruimte. Ook plaatsing naast een kantoorunit is zelfs bij deze geluidswaarden geen probleem. Het geluidsniveau is vergelijkbaar met onze schroefcompressoren echter een schroefcompressor is niet altijd de juiste keuze voor bepaalde toepassingen.

Maak uw installatie compleet!

Naast compressoren leveren wij ook totaaloplossingen. Lees meer over onze mogelijkheden voor luchtbehandeling, service & onderhoud en onderdelen.