Verkoopvoorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle daartoe door ons uitgebrachte offertes is de laatste ter Griffie van Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch gedeponeerde versie van onze Algemene Voorwaarden toepasselijk. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar door anderen dan ons in verwezen, wijzen wij uitdrukkelijk van de hand. 

 

Bekijk onze algemene voorwaarden