Airnet commercial

Luchtleidingsysteem

Uw vereisten, onze mogelijkheden

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Creemers kan u voorzien in leidingwerk, geleverd in losse componenten waarbij u zelf leidingwerk gaat aanleggen, maar wij leveren ook turn-key installaties op al dan niet met compressorinstallatie. Afhankelijk van de situatie uw wensen en vereisten kunnen wij u leidingwerk aanbieden in aluminium, roestvast staal (RVS) of kunststof (Polyamide).

Graag adviseren wij u over hetgeen bij u het beste op zijn plaats is. Indien de situatie gecompliceerd is en het aantal meters behoorlijk is, komen wij vrijblijvend tevoren bij u langs voor een projectadvies op maat. 

Bepaal de diameter van uw leidingen

In functie van de overeenkomstige lengte van uw gesloten persluchtringleiding en gevraagde volumestroom, geeft de hieronder weergegeven tabel u de mogelijkheid de geadviseerde diameter te kiezen (waarden bij een druk van 8 bar een drukval van 5%). Op de verticale as staat de totaal geinstalleerde compressorcapaciteit die door de leidingen gaat, op de horizontale as de totale lengte van uw leidingsysteem.

In de praktijk komt het vaak voor dat de waarde van een luchtleidingnet met de juiste diameter wordt onderschat. Indien er door een te kleine diameter van hoofd- en zakleidingen een drukval ontstaat van bijvoorbeeld 1 bar betekent dat een energievernietiging van wel 20%. Het is daarom belangrijk om de leidingdiameter zodanig ruim te kiezen dat het drukverlies aan het einde van de leiding tot een minimum wordt beperkt. Indien mogelijk verdient het de aanbeveling om een ringleiding aan te leggen. Dit heeft als groot voordeel dat de lucht van 2 kanten aangevoerd wordt en het drukvalrisico kan worden geminimaliseerd. Een ander voordeel is dat de leidingen dan in diameter ook kleiner mogen zijn dan bij een enkele leiding. Er zijn echter nog een aantal factoren die drukvalrisico kunnen verhogen zoals: - aftakleidingen met veel bochten - niet goed gedimensioneerde filters - koeldrogers - reduceerventielen - koppelingen en slang Bij het aanleggen van een persluchtleiding is een verloop van 2 tot 5% wenselijk, zodat de eventueel aanwezige condens naar het laagste punt via een aftap-mogelijkheid kan worden verwijderd. Ga er bij de bepaling van de leidingdiameter vanuit dat de diameter nooit te groot echter wel te klein kan zijn. Bedenk ook dat er toekomstige uitbreidingen kunnen komen en daaraan gekoppeld een compressor met een grotere capaciteit. Houd je hier op voorhand rekening mee, dan wordt het aanleggen van een nieuw leidingnet in een later stadium overbodig. Tevens dient de in het persluchtleidingnet aanwezige perslucht als extra buffer. Tenslotte zal eengrotere diameter de luchtsnelheid verminderen en de drukval en condensvorming reduceren.