Mechanic with helmet changing parts compressor

Onderhoudsabonnement voor uw compressor

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Kostenbesparend

Met een abonnement is het onderhoud voordeliger dan op basis van nacalculatie.

Onderhoudsplanning

U hoeft geen afspraak meer te maken voor onderhoud, want wij houden een onderhoudsplanning voor u bij. Hierdoor mist u geen onderhoudsbeurt meer.

Geen voorrijkosten

Na het afsluiten van een abonnement betaald u geen voorrijkosten bij tussentijdse storingen.

Laat ons zorgen voor uw persluchtinstallatie

Wij bieden diverse onderhoudsabonnementen waarmee wij de zorg voor uw compressor en bijhorende persluchtoplossingen op ons nemen. Hieronder vind u een aantal mogelijkheden.

Liever een abonnement op maat? Neem contact met ons op!

RelaxAir

Bij het RelaxAir abonnement legt u alle zorgen van uw persluchtinstallatie in onze deskundig handen. Wij zorgen voor alle periodieke aspecten en onderhoudsbeurten, welke voortvloeien uit het aantal draaiuren van uw persluchtinstallatie. Alle kosten die mogelijk voortvloeien uit reparatie zijn in de contractperiode ook voor Creemers Compressors.

Met dit abonnement weet u precies wat uw operationele kosten zijn en legt u het risico in handen van de professional.

ComfortAir

Bij het ComfortAir abonnement zorgen wij voor het algehele preventieve onderhoud van uw installatie. In het contract zijn alle materialen, arbeidsuren en uiteraard voorrijdkosten inbegrepen.

In dit abonnement zijn alle serviceonderdelen opgenomen, welke volgens de gebruikshandleiding nodig zijn. Het gaat dan om de slijtonderdelen en olie. Revisiebeurten worden uitgevoerd bij het behalen van de voorgeschreven bedrijfsuren. Bij een revisie gaat het om de aanzuigregelaar, terugslagklep, minimum drukhoudklep en oliethermostaat.

Mochten er dan toch een onverwachte storingen optreden dan komen wij gratis voorrijden, dit is inclusief kilometervergoeding en reisuren. Enkel de arbeidsuren ter plaatse en de eventueel verbruikte onderdelen, die niet onder het preventieve onderhoud vallen zullen worden berekend.

Met het ComfortAir abonnement verzekert u zich ervan dat uw persluchtinstallatie in handen is van de professional!

BasicAir

Bij het BasicAir abonnement wordt samen met u bepaald hoeveel draaiuren uw installatie jaarlijks maakt en op basis hiervan wordt de bezoekfrequentie vastgesteld. Wij houden een planning bij en voeren de onderhoudswerkzaamheden volledig uit voor u!

Op deze wijze kun u zich concentreren op uw eigen bedrijfsactiviteiten en nemen wij het onderhoud van uw persluchtinstallatie in zijn geheel van u over. De verbruikte onderdelen en gemaakte arbeidsuren worden gespecificeerd bij u in rekening gebracht.

Bekijk onze brochure