Werking van een conventionele schroefcompressor

Om de toegevoegde waarde van een frequentieregeling te bepalen, is het handig om de werking van een conventionele schroefcompressor nader toe te lichten. Ieder niet-frequentiegeregelde niet-conventionele schroefcompressor, met uitzondering van de zogenaamde start-stop machines (tot en met 5,5 kW) draait afwisselend belast en onbelast. Kortom, als er een persluchtverbruiker achter de compressor gaat werken, dan wordt de schroefcompressor geactiveerd als de druk zakt tot onder de inschakeldruk. Bij een schroefcompressor met een leeg drukvat, gaat deze direct draaien, staat er nog druk op het vat dan kan het even duren voordat ook de compressor aanslaat. De compressor zal eerst een stukje onbelast aanlopen (dus wel draaien zonder dat daar perslucht voor terug komt) en daarna belast. Deze belasttijd duurt net zo lang tot de einddruk is bereikt. Afhankelijk van de continue afname wordt deze einddruk snel of later bereikt. Als de einddruk bereikt wordt, dan gaat de compressor weer onbelast lopen (dit in verband met het schoonblazen van de filters en koeling) en tenslote uitschakelen. Bij compressoren met een intelligente nullast (onbelast) regeling zal deze tijd tot een minimum worden beperkt, bij compressoren zonder deze regelingen duurt het over het algemeen wat langer. U kunt zich voorstellen dat als de persluchtconsumptie sterk fluctueert, de compressor vaak zal schakelen tussen belast en onbelast. Dit kost energie: het iedere keer schakelen en opnieuw opstarten, maar ook de periode wanneer de compressor onbelast loopt: wel energie consumeren, maar hier geen perslucht voor teruggeven. Hieronder ziet u de werking van een frequentiegeregelde compressoren met daaronder de voordelen ten opzichte van bovenstaande.

Voordelen van frequentiegeregeling

Geen nullast (onbelast uren)

De frequentieregelaar zorgt ervoor dat een compressor niet belast-onbelast gaat draaien, maar als de persluchtconsumptie afneemt, dan past hij het toerental van de hoofdmotor nauwkeurig aan, dusdanig dat er minder perslucht geproduceerd wordt.

Return on investment

Een frequentieregelaar is een inverterkast die is ingebouwd in de schakelkast van de compressor. Vanzelfsprekend brengt dit een meerprijs met zich mee, maar in geval van een zeer energie-efficiënte persluchtinstallatie kan zich deze meerprijs al met 1-2 jaar terugverdienen.

Getallen

Energiekosten bedragen meer dan 70% van de totale bedrijfskosten (dus naast investering, installatie, onderhoud) van uw compressor. Met een frequentieregelaar kan 22% energie bespaard worden. Het toerental van de hoofdmotor kan terug gebracht worden tot ca. 30%. Daaronder is het niet rendabel.

Persluchtscan

Een persluchtscan geeft van minuut tot minuut inzage hoe uw persluchtconsumptie in termen van liters per minuut en werkdruk verloopt gedurende een week. Indien er een continue afname is, dan voegt een frequentieregelaar weinig doe. Is er een sterk fluctuerende afname, dan des te meer!

Maak uw installatie compleet!

Naast compressoren leveren wij ook totaaloplossingen. Lees meer over onze mogelijkheden voor luchtbehandeling, service & onderhoud en onderdelen.