Alles-in-één

Deze serie membraandrogers hebben een ingebouwd filter van 0,01 micron, waarmee je dus een alles-in-één optie creëert. Hiermee is de Drypoint®M Plus flexibel in gebruik.

Nagenoeg onderhoudsvrij

Dit type membraandroger vraagt om weinig onderhoud; naast reiniging dient alleen het ingebouwde filterelement op eenvoudige wijze vervangen te worden.

Breed programma

De drypoint®M Plus droger is niet alleen verkrijgbaar in diverse afmetingen, maar ook voor verse drogingsklassen. Het is altijd mogelijk om een uitvoering op maat te laten maken, bijvoorbeeld als een lager drukdauwpunt vereist wordt.

Werkingsprincipe

Het droogprincipe van deze drypoint®M Plus droger is gebaseerd op het natuurkundig diffusieprincipe van een membraan dat gedeeltelijk doorlaat. Dankzij de TWIST 60-technologie van de fabrikant werkt het systeem bijzonder efficiënt en energiebesparend. Het speciale wikkelproces van de vezels in het membraanelement zorgt er voor dat de doorstroming bij een lage bouwhoogte optimaal is en het spoelluchtverbruik wordt gereduceerd.

Mogelijke toepassingen

Membraandrogers worden vaak toegepast in geval van plaatsgebrek, maar zijn vaak ook ideaal voor mobiele toepassingen (mobiele compressoren, containers, voertuigen, etc.). Ook kan het zij dat voor het grootste deel van het jaar een koeldroger met een drukdauwpunt van 3 graden afdoende is, maar dat in periodes van vorst de omgevingstemperaturen waardoor de perslucht doorgaat lager komen te liggen. Heel eenvoudig kan dan een membraandroger met bypass worden geïnstalleerd. Denk hierbij aan garagebedrijven en tankstations, maar ook melkrobots in de melkveehouderij. Tot slot worden ze vaak toegepast voor het drogen van kleinere persluchthoeveelheden , zoals bijvoorbeeld de droger vlak voor de afnamer (lasersnijder, CNC-machines, etc. ) gemonteerd wordt.