Hoe werkt een schroefcompressor?

Vragen? Laat het ons weten!

Schroefcompressoren zijn één van de meest gebruikte compressoren in industriële toepassingen. In dit artikel zullen we nader ingaan op het werkingsprincipe. Hoe wordt de luchtcompressie en hoe werkt de smering van de compressor?

Kies uw onderwerp ⤸

Twee typen schroefcompressoren

In wezen zijn er twee soorten schroefcompressoren: Oliegesmeerde en olievrije scroll compressoren. Creemers biedt zowel oliegesmeerde als olievrije compressoren aan. Hieronder leggen we dit in het kort uit, om de verschillen tussen beide types aan te geven.  

Olievrije scrollcompressoren hebben, zoals al gesuggereerd wordt, zijn er geen smeermiddelen voor de schroeven Het compressieproces kan uit één of twee fasen bestaan . Elke kamer is apart ondergebracht. Een ander verschil met gesmeerde schroefcompressoren is dat droge compressoren externe distributietandwielen nodig hebben om te verzekeren dat de rotoren goed werken. Deze distributietandwielen zijn afzonderlijk ondergebracht, maar hebben een constante smering nodig om te kunnen werken. 

Oliegesmeerde schroefcompressoren - in de meeste gevallen is het smeermiddel olie - hebben een smeermiddel tussen de draaiende tandwielen. Ze hebben geen externe distributietandwielen nodig omdat er olie tussen de schroeven wordt geïnjecteerd. In de volgende paragraaf leggen we het werkingsprincipe van een oliegesmeerde compressor uit. 

Lees meer over het belang van oliesmering in ons artikel ‘Waarom olie wordt gebruikt in een schroefcompressor’. 

Het werkingsprincipe van een oliegesmeerde schroefcompressor

Bij oliegesmeerde compressoren zijn er twee afzonderlijke circuits: Het luchtcircuit en het oliecircuit.

Werkingsprincipe van een schroefcompressor: Het luchtcircuit

In het luchtcircuit wordt de atmosferische lucht aangezogen door het fliter en de inlaatklep. Deze wordt in de compressor gezogen en de compressie begint. Na deze fase stroomt een mengsel van perslucht en olie (zie: Oliecircuit) via een terugslagklep in de olieafscheider en de luchtketel. Daarna spuit de uitlaatklep de lucht uit via een minimumdrukklep en een luchtkoeler

De minimumdrukklep zorgt ervoor dat de druk in de afscheidertank tijdens bedrijf boven een bepaald niveau ligt dat nodig is voor smering. De terugslagklep zorgt ervoor dat de perslucht niet ontsnapt. Wanneer de compressor stopt met werken, sluiten de keerklep en de inlaatklep. Op die manier wordt voorkomen dat de perslucht het luchtfilter in stroomt.

Werkingsprincipe van een schroefcompressor: Het oliecircuit

Olie wordt direct in de kleppen geïnjecteerd om smering te garanderen. Het grootste deel van die olie wordt verwijderd uit de luchtketel/olieafscheider. Door centrifugale werking worden de oliedeeltjes van de perslucht gescheiden. De olie wordt opgevangen in een deel van de olieafscheider dat als opvangbak functioneert. Het oliecircuit heeft ook een omloopklep. Deze klep zorgt ervoor dat de toevoer naar de oliekoeler wordt afgesloten wanneer de temperatuur lager is dan een bepaalde temperatuur. Op die manier wordt de olie niet onnodig gekoeld.

Na de luchtketel/olieafscheider wordt de olie - door luchtdruk - door het oliefilter en de afsluitklepgedwongen. Als de olietemperatuur hoger is dan het instelpunt, laat de omloopklep olie de oliekoeler in. De stopklep zorgt ervoor dat het compressorelement niet wordt overspoeld met olie wanneer de werkzaamheden worden stopgezet of gestopt.

Hebt u vragen over compressoren of smering?

Wilt u meer informatie over de compressoren of diensten die Creemers te bieden heeft? Kunnen we u helpen beslissen? Laat het ons weten en we zullen al uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

 

⇪ Terug naar boven ⇪